Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Chotów / Plan Odnowy Miejscowości Chotów

Plan Odnowy Miejscowości Chotów

 

Uchwała Nr III/9/10
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2017. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz.420,Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Mokrskouchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2017, który został przyjęty uchwałąZebrania Wiejskiego dla sołectwa Chotów w dniu 1 grudnia 2010r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/231/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawiezatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2015. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 
Rady Gminy Mokrsko 


Grzegorz Majtyka

 

Załącznik do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2017

- pdf.jpeg

Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x