Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Sołectwa / Sołectwo Słupsko / Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości

 

Uchwała Nr III/8/10
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142i poz. 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Mokrsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017, który został przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego dla sołectwa Słupsko w dniu 2 grudnia 2010r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2015. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 
Rady Gminy Mokrsko 


Grzegorz Majtyka

 

Załącznik do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017

POM

Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x