Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina Mokrsko / Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
MOKRSKO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.

Kolejności wykonywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) :

 1. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 2. Ukazuje się w prasie ogłoszenie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków do planu
 3. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta zwraca się z do organów i instytucji zewnętrznych z prośbą o przesyłanie wniosków do projektu planu.
 4. Dla danego terenu zostaje opracowana dokładna, wielobranżowa analiza stanu istniejącego oraz zebrane zostają uwarunkowania.
 5. Przygotowanie projektu planu.
 6. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
 7. Akceptacja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta i skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
 8. Opinie - władz gmin sąsiednich oraz Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 9. Uzgodnienia - ponad 30 instytucji (Urząd WojewódzkiZDM, Policja, WojskoStraż Pożarna itd).
 10. Opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu.
 11. Wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres 21 dni. Zainteresowani zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i krajowej.
 12. W czasie wyłożenia oraz przez 2 tygodnie po, zbierane są uwagi do planu.
 13. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta rozpatruje uwagi, które wpłynęły do trakcie wyłożenia, a następnie przekazuje do Rady Gminy projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami.
 14. Rada Gminy na sesji podejmuje uchwały.
 15. Rada Gminy uchwala MPZP.
 16. Wojewoda ocenia zgodność podjętej uchwały z prawem.
 17. MPZP zostaje ogłoszony w Dzienniku urzędowym Województwa i wchodzi w życie jako prawo miejscowe po 30 dniach od ogłoszenia.
Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x