Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina Mokrsko / Warunki naturalne / Gleby

Gleby

 

Warunki glebowe gminy Mokrsko
 
 

Gmina Mokrsko charakteryzuje się dość dobrymi warunkami glebowymi.

Zróżnicowanie gleb pod względem klasy bonitacji na terenie gminy przedstawia się następująco:

kl. II - 5,54 ha (0,1%)
kl. III - 933,58 ha (16,0%)
kl. IV - 3766,63 ha (62,5%)
kl. V - 1037,28 ha (17,0%)
kl. VI - 247,52 ha (4,0%)
kl. VIz - 23,9 ha (0,4%)
Najlepsze gleby gminy to gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane oraz lokalnie czarne ziemie. Występują one dużymi kompleksami w środkowej części gminy w rejonie wsi Mokrsko, Krzyworzeka, Ożarów, a także mniejszymi płatami w rejonie wsi Komorniki oraz na północy w rejonie wsi Chotów, Słupsko. Są to gleby III klasy gruntów ornych (sporadycznie II kl.) zaliczane do kompleksu pszennego dobrego oraz żytnio-pszennego. Gleby te charakteryzują się dużą zasobnością w składniki pokarmowe, właściwymi stosunkami wodno-powietrznymi, posiadają bardzo korzystne warunki do produkcji rolnej w szerokim zakresie upraw przy wysokiej kulturze rolnej. Do grupy gleb najlepszych należy także zaliczyć gleby o podobnym składzie mechanicznym, ale o niekorzystnych warunkach wilgotnościowych zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego, występujące sporadycznie niewielkimi płatami we wschodniej części gminy. Wszystkie te gleby są glebami prawnie chronionymi o dużych walorach środowiska przyrodniczego, wskazane do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu.
Gleby średniej jakości występują na całym obszarze gminy poza częścią południową. Występują głównie w formie dość dużych płatów w rejonie wsi Mątewki, Chotów i Komorniki. Są to głównie gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane, a miejscami czarne ziemie właściwe. Są to gleby IV klasy gruntów ornych zaliczane do kompleksu żytniego dobrego.
Gleby małokorzystne i bardzo małokorzystne do produkcji rolnej występują głównie w południowej części gminy, a ponadto niewielkimi przeważnie płatami na całym terenie. Większe ich powierzchnie znajdują się w rejonie wsi Orzechowiec, Pasternik, Ożarów, Krzyworzeka. Są to głównie gleby brunatne wyługowane z niewielkim udziałem gleb pseudobielicowych i czarnych ziem. Gleby te należą do V-VI klasy gruntów ornych, a zaliczane są do kompleksu żytniego słabego i żytnio-łubinowego. Możliwości podniesienia żyzności tych gleb są niewielkie. Proponowane w planie zalesienia tych terenów są rozwiązaniem jak najbardziej prawidłowym.
W gminie występują również chronione gleby organiczne, głównie torfowe, związane z dolinami niektórych cieków, znajdujących się w gminie. Są to głównie obszary we wsiach Orzechowiec, Jasna Góra, Motyl i Banasie. Ich odsetek nie jest jednak duży.
Na obszarze gminy występuje dużo terenów zmeliorowanych. Za priorytetowe działania należy uznać prace związane z konserwacją i prawidłowym funkcjonowaniem istniejących systemów melioracyjnych. Należy przyjąć, że inwestowanie i lokalizowanie obiektów i urządzeń o innym charakterze niż rolniczym nie powinno mieć miejsca na obszarach zmeliorowanych.
Oceniając warunki glebowe gminy Mokrsko należy stwierdzić, że gmina posiada dzięki dominacji dobrych i bardzo dobrych gleb bardzo korzystne warunki do intensywnej gospodarki rolnej.

Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x