Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina Mokrsko / Warunki naturalne / Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe i podziemne

 

Wody powierzchniowe i podziemne na terenie gminy Mokrsko

Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Gmina Mokrsko leży całkowicie w dorzeczu Warty, płynącej około 10 km na wschód od granic gminy. Przez obszar gminy przebiega dział wodny III rzędu, dzielący obszar gminy na dwie prawie równe części: północno-wschodnią należącą do zlewni rzeki Pyszna oraz południowo-zachodnią leżącą w zlewni rzeki Prosna. Obszar gminy nie jest przecięty większymi dopływami. Przez gminę przepływa uregulowany ciek zwany Kanałem Krzyworzyckim (północno-wschodnia część gminy), w południowe części gminy płyną cieki zwane Ożarką i Motylem, a w północnej części ciek zwany Olszyną. Ponadto występują cieki okresowe, a w południowej części pojawiają się tereny podmokłe. Na omawianym obszarze występują też wody stojące, które tworzą stawy w południowej części gminy i zbiornik wodny w Krzyworzece.

Na obszarze gminy proponowany jest do realizacji zbiornik wodny małej retencji „Motyl” w południowej części gminy. W niektórych opracowaniach pojawia się tez propozycja powstania zbiornika „Turów” w północnej części gminy na Kanale Krzyworzyckim, jednak ta propozycja nie znajduje poparcia w gminie.

W gminie nie prowadzi się monitoringu stanu czystości wód powierzchniowych, ale obserwacje wskazują na zanieczyszczenie tych wód, głównie Kanału Krzyworzyckiego wpływającego do rzeki Pysznej, której stan czystości określany jest jako pozaklasowy.

Wody podziemne

Południowo-wschodnia część gminy jest obszarem zasobowym wód podziemnych, stanowiącym fragment częstochowskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, jurajski.

Analiza rzeźby terenu gminy, budowy geologicznej oraz przepuszczalność osadów pozwoliły wyróżnić dwie zasadnicze strefy charakteryzujące się odmiennymi warunkami występowania wód gruntowych. Są to:

Ø obszar dolin i obniżeń zbierający wody powierzchniowe i gruntowe, o swobodnym zwierciadle utrzymującym się w gruntach przepuszczalnych (piaski, lokalnie namuły i torfy);

Ø obszar wysoczyzny o zróżnicowanych warunkach występowania wód, zależnie od przepuszczalności podłoża.

Obszar dolin, do których zaliczono dolinki boczne, prowadzące wody stale lub okresowo. Woda gruntowa utrzymuje się zasadniczo w osadach przepuszczalnych (piaski, namuły), przeważnie na od 1-2 m p.p.t. Zaliczono tutaj również dolinki erozyjno-denudacyjne prowadzące wody tylko okresowo a głębokość lustra wody związana jest z opadami atmosferycznymi. W obrębie tej grupy przeważa infiltracja nad spływem.

W obszarze wysoczyzn (zajmujących przeważającą część) lustro wody gruntowej występuje przeważnie jako swobodne w przepuszczalnych piaskach i żwirach leżących na glinie. Lokalnie przy występowaniu od powierzchni trudno przepuszczalnych warstw glin i iłów, lustro wody jest napięte. Tereny znajdujące się bezpośrednio w sąsiedztwie dolin, a więc niżej położone – charakteryzują się płytszym występowaniem wód gruntowych (z reguły od 2-3 m p.p.t.), natomiast położone wyżej cechują się głębszym występowaniem lustra wody. Na niewielkim obszarze przy wschodniej granicy gminy, mogą występować wody „szczelinowe”, mające wpływ na reżim wodny płytkich warstw gruntów.

Generalnie należy stwierdzić, że warunki wodne na obszarze gminy z punktu widzenia przydatności dla budownictwa są korzystne (lustro wody występuje głębiej niż 2,0 m p.p.t.). Niewskazana jest lokalizacja obiektów mogących zanieczyszczać płytkie wody gruntowe.

Dominika Smolnik

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x