Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina Mokrsko / Inwestycje / Inwestycje 2011

Inwestycje 2011

 
INWESTYCJE W GMINIE MOKRSKO W ROKU 2011 I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA


Inwestycja


Całkowity koszt inwestycji


Źródło finansowania


"Bliżej natury, bliżej wiedzy - ogródek dydaktyczny sposobem na kreowanie postaw proekologicznych uczniów i  wychowanków Zespołu Szkoły i  Przedszkola w  Krzyworzece”45 137,00 zł *


16 482 – wkład własny gminy
28 655,00 zł **- dofinansowanie z  WFOŚiGW w  Łodzi

Szkolne place zabaw w  ramach rządowego programu "Radosna-Szkoła"

491 191,42 zł *

241 345 zł** z  Rządowego programu "Radosna szkoła".
249 846,42 - Budżet gminy

Zakup schodołazu do Gimnazjum -

15 000,00 zł *

Budżet gminy

Kontynuacja projektu: Szkoła z  Perspektywą- wysoka jakość oświaty w  gminie Mokrsko

Wartość projektu za rok 2011 – 776 175,58 zł. *

Europejski Fundusz Społeczny 100% finansowania
= 776 175,58 zł.**

Projekt pt."Mistrz i  uczeń - przekazywanie tradycji regionalnych społeczności lokalnej przez organizowanie spotkań i  zakup strojów ludowych i  instrumentów muzycznych". Przygotowanie i  realizacja Gminna Biblioteka Publiczna w  Mokrsku

Wartość projektu około - 30 452,00 *

14 700 zł** - Finansowanie z  LEADER – za pośrednictwem LGD Ziemia Wieluńska – w  ramach PROW 2007-2013
15 752 zł – wkład własny Gminna Biblioteka Publiczna w  Mokrsku

Przebudowa budynków komunalnych - Ośrodek Zdrowia w  Mokrsku i  Urząd Gminy w  Mokrsku

158 000,00 zł *

Budżet gminy
Odzyskany Vat – 14 631 zł**

Przebudowa i  termomodernizacja budynku usługowego z  częścią mieszkalną w  Ożarów 1 (Ośrodek Zdrowia)

673 315,42 zł *

Wkład z  budżet gminy w  roku 2011 – 271 890,50 zł
Pożyczka z  WFOŚiGW – 100 072,85 zł
Umorzenie pożyczki z  WFOŚiGW– 32 550 zł**
Umorzenie pożyczki z  WFOŚiGW – 20 486,65 zł **
Odzyskany Vat – 63 182 zł**


Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mokrsku. –„ Zmieniamy się. Aktywna integracja w  gminie Mokrsko”.
131 941 zł *


Wkład własny = 13 853,81 zł
118 087,19 zł** – dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. - Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń” II - realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mokrsku.

Całkowita wartość projektu wynosi 164 238, 24 zł w  latach 2011 – 2012.

100% z  Europejskiego Funduszu Społecznego

Na rok 2011 - 106 574,00 zł.** (w tym zakup pieca ceramicznego do wypalania ceramiki za kwotę 10 500,00 zł)

Budowa systemu oczyszczania ścieków w  Gminie Mokrsko: budowa kanalizacji sanitarnej z  przyłączami, odcinek Ożarów L=1284 mb


435 000,00 zł: *

Inwestycja w  ramach wniosku:
„Budowa systemu oczyszczania ścieków w  Gminie Mokrsko” –
8 359 132,90 zł – koszt całkowity
3 157 024 zł – dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej.
Odzyskany Vat – 81 424,92 zł ** (2011 rok)
Odzyskana część z  PROW – 265 243 zł** (2012 rok)

budowa kanalizacji sanitarnej z  przyłączami Mokrsko – Korea

koszt projektu: 35 000,00 zł

Budżet gminy
Odzyskany Vat – 4 554 zł**

modernizacja oczyszczalni ścieków w  Mokrsku

koszt projektu: 15 000,00 zł *

Budżet gminy

Budowa parkingu w  Krzyworzece -

7 543,00 zł *

Budżet gminy

przebudowa drogi Mątewki - Mamzerówka

5 915,00 zł *

Budżet gminy

Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  miejscowości Krzyworzeka

450 956,90 zł *

357 956,60 zł z  budżetu gminy
93 000 zł** dotacji z  Województwa Łódzkiego – odrolnienie gruntów rolnych


Przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - Krzyworzeka - Ożarów o  dł. 2.657 km i  skrzyżowania z  drogą powiatową nr 4514E Chotów - Mokrsko - Ożarów o  dł. 0,220 km1 577 176,51 zł *

757 047,27 zł** – dotacja z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
742 168,02 zł – budżet gminy
77 961,22 zł **– wkład partnera: powiat wieluński


Inicjatywa samorządowa – przebudowa drogi powiatowej Nr 4509 w  miejscowości Chotów


3 758 614,91 zł
W tym koszt zadania dotyczącego Chotowa
ok. 1 314 078 zł


wkład gminy Mokrsko – 328 519,61 zł.
wkład Starostwa Powiatowego w  Wieluniu - 328 519,60 zł.**
ok. 657 039 zł -** dofinansowanie z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i  innych szlaków tematycznych w  zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego

w roku 2011 całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 341 912,28 zł

w tym: 1 006 884,49 zł **dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
wkład własny 335 027,79 zł.Adaptacja części pomieszczeń Domów Ludowo - Strażackich w  Chotowie i  Słupsku na świetlice wiejskie824 879,00 zł *


387 379,00 zł z  budżetu gminy

437 500 zł **- Finansowanie z  LEADER – za pośrednictwem LGD Ziemia Wieluńska – Odnowa wsi w  ramach PROW 2007-2013 (odzyskamy w  2012 roku).

Budowa sceny widowiskowej

15 000,00 zł *

Budżet gminy

Budowa boiska sportowego w  Komornikach

34 500,00 zł *

Budżet gminy

Budowa kompleksu sportowego w  ramach odnowy centrum miejscowości Chotów

116 200,00 zł *

Budżet gminy

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska do piłki nożnej wraz z  infrastrukturą techniczną

9 000,00 zł *

Budżet gminy


Adaptacja projektu typowego w  miejscowości Mokrsko w  ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"


1 272 134,00 zł *

500 000 zł** dotacji z  Programu rządowego "Moje Boisko - Orlik 2012"
333 334 zł** - Urząd Marszałkowski w  Łodzi
438 800 zł - Budżet gminy

* Wydano w  roku 2011

8 085 097,80 zł*

Łącznie pozyskane środki
= 5 301 855 zł ** (2010/2011/2012)

Sporządziła: Dominika Smolnik – Wasielewska -  inspektor ds. sporządzania wniosków pozabudżetowych,  Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji i Spraw Społecznych

Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x