Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Projekty Unijne oraz inne / SZKOŁA Z PERSPEKTYWĄ

SZKOŁA Z PERSPEKTYWĄ

 

Tablica

"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług   edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" 

Poddzialanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

Tytuł:  SZKOŁA Z PERSPEKTYWĄ-Wysoka jakość oświaty w gminie Mokrsko" 

Kwota dofinansowania  1 491 585,46 

Okres realizacji projektu  11.09.2009 - 31.05.2011

 

Zgodnie ze swoimi statutami oraz programami rozwojowymi szkoły stwarzają warunki do rozwoju umysłowego swoim wychowankom, uwzględniając ich indywid. zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofiz. Do osiągnięcia tego ideału niezbędne jest stałe zapewnianie uczniom dostępu do nowoczesnych środków dydakt., prowadzenie zajęć lekc. metodami aktywizującymi w procesie nauczania oraz wspomagania rozwoju indywid. zainteresowań uczniów.W analizach SWOT zawartych w progr. rozwojowych każdej szkoły wśród słabych stron wymienia się brak środków fin. na realizację szerszej oferty zajęć pozalekc. i zajęć pozaszkolnych,brak indywidualnych zest. pomocy nauk.,słabe wyposażenie w pomoce dydakt., mała ilość multimedialnych progr. eduk.,wąska oferta eduk.i uboga baza dydakt. do jęz. obcych,a także brak perspektywy zatrudnienia logopedy szkoln. Na tej podstawie sformułowano wnioski oraz cele wyznaczające działania, które musi podejmować kadra szkół,żeby je osiągnąć.

 Główne działania:

zorganizować zajęcia kładące nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych (w tym rozwijać umiejętn. z zakresu technologii informacyjnej i umiejętn. jęz. uczniów),kontynuować zajęcia dydakt. – wyrównawcze i korekc.-kompensacyjne, zwiększyć liczbę lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi oraz wykorzystanie technik komputerowych i multimediów, poszerzenie oferty eduk. i wzbogacenie bazy dydakt., poszukiwać różnorodnych źródeł fin. na realizację progr. rozwojowych szkół.  

W tym kontekście niniejszy projekt stanowi kompleksową odp. na potrzeby wskazane przez szkoły. 

Cel ogólny:
Wyrównywanie szans eduk. i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach eduk.431 uczniów z 5 szkół podst. i 1 gimn. z gminy Mokrsko w okresie odX-09r.doV.2011r.

Cele szczegółowe:

  •  Umożliwienie 220 uczniom(99K/121M)rozwijania komp. kluczowych przyr-mat., ICT i posługiwania się j. obcymi w ramach interdyscyplinarnych zajęć pozalekc. realizowanych metodami aktywnymi.
  •  Umożliwienie 117 uczniom(52K/65M)zlikwidowanie opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć eduk. wynikających z podst. progr. dla danego etapu eduka. na pozalekc. zajęciach dydakt.–wyrówn.
  • Udzielenie 45 uczniom(20K/25M), u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, specjal. wsparcia na pozalekc. zajęciach korekc. – kompens.
  • Udzielenie 39uczniom(17K/22 M) z zaburzeniami mowy specjalistycznego wsparcia na pozalekc. zajęciach logoped.
Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x