Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017, 204 dzień roku, imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy
Licznik odwiedzin
0280393
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd Gminy / Organizacja Urzędu / Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

 
Urząd Stanu Cywilnego w MokrskuKierownik Urzędu stanu Cywilnego - Mariola Cichla    
Inspektor ds. osobowych i obronnych, zastępca kierownika USC -Krystyna Kowalik

Numer telefonu do Urzędu Stanu Cywilnego  43841-18-18

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
1) wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego;
2) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa i sporządzanie aktów małżeństwa;
3) prowadzenie ksiąg małżeństw i aktów zbiorczych;
4) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka i sporządzanie aktów urodzenia;
5) prowadzenie ksiąg urodzeń i aktów zbiorczych;
6) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska dziecka przez męża matki;
7) przyjmowanie zgłoszeń o zgonie i sporządzanie aktów zgonu;
8) prowadzenie ksiąg zgonów i aktów zbiorczych;
9) dokonywanie przypisków i wzmianek pod aktami stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego;
10) wydawanie odpisów akt stanu cywilnego;
11) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego;
12) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji  sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego;
13) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania;
14) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
15) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o sporządzeniu aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
16) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą;
17) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na zamieszczenie wzmianki lub przypisu w akcie stanu cywilnego na podstawie dokumentu pochodzącego od władzy obcego państwa;
18) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
19) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, w terminie 3 miesięcy od rozwiązania małżeństwa;
20) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji w sprawie ustalenia i odtworzenia treści aktu stanu cywilnego;
21) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych;
22) przekazywanie ksiąg 100-letnich do Państwowego Archiwum dla Województwa Łódzkiego;
23) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wynoszenie ksiąg stanu cywilnego poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego;
24) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego przedstawicielom organizacji społecznych i instytucji naukowych;
25) popularyzowanie obrzędowości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego;
26) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk.

2. W zakresie spraw obywatelskich:
1) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem i sprawdzaniem dokumentów tożsamości;
2) prowadzenie archiwum teczek osobowych wydawanych dokumentów tożsamości;
3) wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem;
4) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, prowadzenie postępowania administracyjnego w tych sprawach;
5) współpraca z Terenowym Bankiem danych;
6) prowadzenie aktualizacji kartoteki:
a) stałych mieszkańców,
b) byłych mieszkańców,
c) pobytu czasowego;
6) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców;
7) sporządzanie spisu wyborców.Opłata skarbowa w sprawach USC:

  • decyzja o transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego 50 zł
  • pozostałe decyzje wydawane przez kierownika USC 39 zł
  • odpis skrócony 22 zł
  • odpis zupełny 33 zł
  • sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
  • zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 38 zł
  • zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zginięciu lub zniszczeniu księgi s.c 24 zł
  • pozostałe zaświadczenie 26 zł
  • inne czynności kierownika USC 11 zł
Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x